219 77 77
ავტომანქანის უკულიზინგი

ავტომანქანის უკულიზინგი განკუთვნილია ფიზიკური  და იურიდიული პირებისათვის ვისაც გააჩნია ახალი ან მეორადი მსუბუქი ავტომანქანა და სურს სწრაფად მიიღოს დაფინანსება, ფინანსური უწყისების წარდგენის გარეშე.

 

ლიზინგის პირობები:

  • ლიზინგის თანხა: 1,000 ლარიდან –15,000 ლარამდე
  • ვადა: 13-დან 18 თვემდე
  • საშუალო წლიური გაძვირება: 5%–დან 14%–მდე
  • ლიზინგის საგანი იზღვევა ლიზინგის მთლიან ვადაზე