219 77 77
მისია და ხედვა

"ალიანს ჯგუფი ლიზინგის" მისია და ხედვა

- მიკრო, მცირე და საშუალო სალიზინგო ბაზარზე ლიდერული პოზიციის დაკავება
- ინოვაციური და ხარისხიანი მომსახურების შეთავაზება დაფუძნებული ურთიერთ ლოიალურობაზე 

”ალიანს ჯგუფი ლიზინგის” ფილოსოფია

 სამ მხარეს შორის ბიზნეს ურთიერთობის სრულყოფა: 

- მომწოდებლები
- მათი მომხმარებელი
- AGL

 

კომპანია, რომელიც აფინანსებს ბიზნეს ურთიერთობას