219 77 77
რატომ ლიზინგი?

ლიზინგის უპირატესობები:

 

 • მეტად ხელმისაწვდომი
 • არ მოითხოვება გირაო
 • მოქნილი გადახდები
 • შემცირებული საგადასახადო ხარჯები
 • მეტი საბრუნავი ფულადი  სახსრები
 • სრული მხარდაჭერა მომწოდებელთან

 

სესხის უარყოფითი მხარეები:

 

 • რთული პროცედურები
 • მოითხოვება გირაო
 • მხოლოდ სტანდარტული გადახდები
 • საგადასახადო ხარჯები
 • ვალდებულებების მნიშვნელოვანი ზრდა
 • არამიზნობრივი დაფინანსება