219 77 77
საოპერაციო ავტო ლიზინგი

საოპერაციო ავტო ლიზინგი განკუთვნილია სტაბილური შემოსავლის მქონე ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირისათვის ახალი/მეორადი ავტომობილის იჯარით მისაღებად.

 

ლიზინგის პირობები:

  • ლიზინგის თანხა: 14,000 ლარიდან – 150,000 ლარამდე
  • ვადა: 24-დან 36 თვემდე
  • საშუალო წლიური გაძვირება: 5%–დან 10%–მდე
  • მინიმალური თანამონაწილეობა: ახალი ა/მანქანის შემთხვევაში – 15%; მეორადი ა/მანქანის შემთხვევაში – 20%
  • ლიზინგის საგანი იზღვევა ლიზინგის მთლიან ვადაზე