219 77 77
კორპორატიული ფინანსური ლიზინგი

კორპორატიული ფინანსური ლიზინგი განკუთვნილია კომპანიებისათვის ისეთი ახალი ან მეორადი აქტივების (ძირითადი საშუალებების)  ფინანსური ლიზინგით მისაღებად, როგორც ადგლობრივი ასევე საზღვარგარეთ არსებული მომწოდებლებისგან, რომლებიც ექვემდებარება დემონტაჟს და მეორად გასხვისებას (მაგალითად, საწარმოო ხაზები და დანადგარები, სამშენებლო  ტექნიკა და ა.შ.).

 

ლიზინგის პირობები:

  • ლიზინგის თანხა: 10,000 ლარიდან ზევით
  • ვადა: 13-დან 60 თვემდე
  • საშუალო წლიური გაძვირება: 5%–დან 8%–მდე
  • მინიმალური თანამონაწილეობა: 10%-დან
  • ლიზინგის საგანი იზღვევა ლიზინგის მთლიან ვადაზე