219 77 77
ექსპრეს ავტო ლიზინგი

 

ექსპრეს ავტო ლიზინგი განკუთვნილია ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის  ახალი ან მეორადი ავტო მანქანების ლიზინგით მისაღებად განაცხადის გაკეთებიდან 1 სამუშაო დღეში, როგორც ადგილობრივი ასევე საზღვარგარეთ არსებული მომწოდებლებისგან.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლიზინგის პირობები

მოძრავი ქონება

 

ლიზინგის თანხა 

2,000 ლარიდან – 120,000 ლარი
ვადა 13-დან 36-მდე
საშუალო წლიური გაძვირება 5%–დან 10%–მდე
მინიმალური თანამონაწილეობა 40%–დან

 

ლიზინგის პირობები მსუბუქი ა/მანქანა (გამოშვებული 1999 დან 2001 წლამდე)
ლიზინგის თანხა 2,000 ლარიდან – 120,000 ლარი
ვადა 13-დან 24-მდე
საშუალო წლიური გაძვირება 5%–დან 10%–მდე
მინიმალური თანამონაწილეობა 45%–დან

 ლიზინგის საგანი იზღვევა ლიზინგის მთლიან ვადაზე